GDEX POP+ Masjid Tanah 2

Pusat Internet Taman Bandar Baharu, Dewan Komuniti Taman Bandar Baru, Masjid Tanah, 78300 Melaka.

Mobile : 013 638 5743
Email : Rasidah Edris

Business Hour :
Mon – Sun (9.00am – 6.00pm)