Kedai Tenaga Bachok

PT 147, Jalan Kg. Telok,
16300 Bachok, Kelantan

Latitude: 6.05467, Longitude:102.392

Operating Hour:
Sunday – Thursday : 9.00 am – 4.00 pm