AirAsia Johor Bahru Sales Centre

Tune Hotel – Danga Bay
Lot PTB 22819 Jln.Skudai
Mukim Bandar
80200 Johor Bahru.