CIMB Bank University Putra Malaysia

Ground Floor, Block B, Bangunan Pusat Pelajar,
Universiti Putra Malaysia
Serdang, Selangor

Tel : +603 6204 7788
Fax : 03-8948 2925