Hong Leong Bank BINTULU

Lot 3073 & 3074, Jalan Abang Galau, 97000 Bintulu, Sarawak

Tel: 086-332393
Fax: 086-332433

Counter Transaction Hours
Mon – Thu: 9.15am – 4.30pm
Fri: 9.15am – 4.00pm

Business Hours
Mon – Thu: 9.15am – 5.30pm
Fri: 9.15am – 4.30pm