Hong Leong Bank PETALING STREET

No. 34, 36 & 38, Jalan Petaling, 50000 Kuala Lumpur

Tel: 03-20723211
Fax: 03-20263048

Counter Transaction Hours
Mon – Thu: 9.15am – 4.30pm
Fri: 9.15am – 4.00pm

Business Hours
Mon – Thu: 9.15am – 5.45pm
Fri: 9.15am – 4.45pm