Kastam Kemaman

Jabatan Kastam Diraja Malaysia,
Stesen Kemaman, Aras 1, Bangunan Persekutuan,
24000, Kemaman

Tel : 609-8681336
Fax : 609-8685325