Kastam Pengkalan Hulu

Pejabat Kastam Pengkalan Hulu,
Kompleks Imigresen, Bukit Berapit,
33100, Pengkalan Hulu

Tel : 604-4778276
Fax : 604-4770062