Kastam Sungai Petani

Jabatan Kastam Diraja Malaysia,
Lot 4121, Jalan Bakar Arang,
08080, Sungai Petani

Tel : 604-4412490
Fax : 604-4412514