No. 7, Jalan IKS M4,
Taman IKS Merdeka,
75350 Melaka

Tel : 606-336 1834/1836/1813/1817
Fax : 606-336 1835