Public Bank Bintang Walk

150, Jalan Bukit Bintang
55100 Kuala Lumpur

Phone : 03-21427969

Operating Hours :
9.30 a.m. to 4.00 p.m.