Public Bank Kuala Terengganu

1849, Bangunan Wisma Maju,
Jalan Sultan Ismail,
Kuala Terengganu 20200 Terengganu

Phone : 09-6226122, 09-6226016, 09-6226998, 09-6226304, 09-6231477, 09-6231479

Operating Hours :
9.30 a.m. to 4.00 p.m.