TANAH MERAH REVENUE SERVICE CENTRE

LOT G-1 & 1-1, JALAN TASIK
BANDAR TANAH MERAH
17500 TANAH MERAH
KELANTAN

GENERAL LINE : 09-9502610
FAX : 09-9555443

Operating Hours :
Sunday – Wednesday 8.00 a.m – 5.00 p.m
Thursday 8.00 a.m – 3.30 p.m